Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2017

laj
3204 593e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaTamahl Tamahl
laj
Reposted fromFlau Flau viaTamahl Tamahl
laj

When I let the boss say bullshit in a client meeting


/* by bizbiz */

2058 922c 500

cupcakelogic:

garlick

Reposted fromaoi-herondale aoi-herondale viastrzepy strzepy
9389 1f6a
Reposted fromsimonsayer simonsayer vianoisetales noisetales
laj
5194 8717
Reposted fromnyaako nyaako viaoutoflove outoflove
laj
5318 aa55
Reposted fromnyaako nyaako viaWlodara Wlodara
laj
7719 1850 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viatentacleguy tentacleguy
9392 c798 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaWlodara Wlodara
0059 1348 500
Reposted frommartinini martinini viaoutoflove outoflove
laj
5295 84bb 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaWlodara Wlodara
laj
Więc, czy masz odwagę?
— Arctic Monkeys - "Do I wanna know"
Reposted fromaletodelio aletodelio viadobby dobby
laj
Wszystko będzie dobrze. Przed tobą trochę ciężkich chwil, wiele cudownych. I dasz radę. Takie kobiety jak ty zawsze dają radę. Upadniesz i wstaniesz. O dziwo, bez niczyjej pomocy. I dalej będziesz szła z podniesioną głową.
— Magdalena Witkiewicz - "Cześć, co słychać?"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadobby dobby
laj
I potem zrozumiałam, że nie wszystko jest na wieczność. Że się traci. Uczucia stawiają ludzi pod ścianą. I są to różne rodzaje ścian: lęku, płaczu, żalu, tęsknoty. Pod jaką ścianą teraz stoję?
— Kaja Kowalewska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viadobby dobby
laj
Blokada przed otwarciem się przed drugim człowiekiem jest ciężka do pokonania. Każdy ma swoje lęki, obawy, doznania z przeszłości, które potrafią komplikować teraźniejszość. To wspomnienia odgrywają dużą rolę w naszym życiu, to one nas kształtują, wpływają na nas. Musimy tylko umieć oddzielić złe doświadczenia od tych dobrych, musimy uważać żeby nie sparzyć się po raz kolejny. Trzeba walczyć, czasami nawet z samym sobą, stoczyć tę wewnętrzną bitwę. Musimy nauczyć się nie poddawać.
http://ask.fm/problematycznie
Reposted fromlovvie lovvie viadobby dobby
laj
Niskie poczucie wartości u któregoś z partnerów jest jedną z najczęstszych przeszkód dla stworzenia autentycznej, dwustronnej relacji. Jeżeli nie możesz uwierzyć, że jesteś wystarczająco dobrą osobą, by pokochać siebie samą, nie potrafisz uwierzyć również w to, że druga osoba rzeczywiście mogła Cię pokochać i wybrać. Z tego powodu zaczynasz, często nieświadomie, testować albo wręcz niszczyć waszą więź. Może to prowadzić do rozstania albo do ukształtowania się toksycznej relacji, w której w końcu jesteś postrzegana w podobny sposób, w jaki sama o sobie myślisz. 
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadobby dobby
laj
Czasami człowiek bardzo długo nie podnosi się po upadku, bo wmawia sobie, że już dawno to zrobił. Ale tak naprawdę nadal leży na ziemi i dziwi się, dlaczego ból nie mija.
— Martyna Senator – Z popiołów
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadobby dobby

October 05 2017

laj
Mam depresję.. i szklankę whiskey..
— serio
laj
8480 9d8d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl