Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

laj
6966 6b95
laj
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viascorpix scorpix
laj
laj


the little dinosaur
laj
6689 3e80
Reposted fromveez veez viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
laj
8605 f057 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viascorpix scorpix
laj
8961 0f26
laj
9517 1d86 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
laj
9523 3c1c
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
laj
laj
9534 69f5 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
laj
laj
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
laj
Lato wybuchło z całych sił.
— Coma; Sierpień
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
laj
2850 81d2
Reposted frombotanyplay botanyplay vialexxie lexxie
laj
Charles Bukowski

NIKT TYLKO TY

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam.
raz po raz będziesz lądował
w prawie niemożliwych
sytuacjach.
tamci raz po raz będą próbowali
podstępem, ukradkiem i
siłą
zmusić cię, żebyś uległ, dał za wygraną i (lub) po cichu umarł
w sobie.

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
i niewiele trzeba, żeby ci się to nie udało,
całkiem niewiele
ale śpiesz się, śpiesz się, śpiesz.
po prostu ich obserwuj.
słuchaj co mówią.
tym właśnie chcesz być?
istotą bez umysłu i serca?
chcesz jeszcze przed śmiercią
zaznać śmierci?

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
a wart jesteś uratowania.
niełatwo będzie zwyciężyć w twojej wojnie
ale jeśli w ogóle coś warto wygrać
to właśnie ją.

pomyśl o tym.
pomyśl, jak siebie uratować.
siebie z ducha.
siebie z brzucha.
śpiewającego, magicznego
pięknego siebie.
uratuj go.
nie wstępuj do klubu martwych duchem.

pielęgnuj siebie
z humorem i gracją
a w końcu
jeżeli zajdzie potrzeba
rzuć własne życie na szalę
i mniejsza o to, jakie masz szanse, mniejsza o 
cenę.

tylko ty sam możesz się 
uratować

zrób to! zrób!

a wtedy dokładnie zrozumiesz, o czym
mówię.
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax vialexxie lexxie
laj
5839 49c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaayati ayati
0559 4d03
Reposted fromallyofrp allyofrp viaayati ayati
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl