Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2017

laj

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viayveee yveee
laj
laj
laj
laj
7700 d474
Reposted fromShini Shini viahysterie hysterie
laj
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viahysterie hysterie
laj
laj
4512 a69d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viasmorzando smorzando
laj
4613 5c95 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaunhappys unhappys
laj
6987 1354
Reposted fromcalifornia-love california-love viaunhappys unhappys
laj
1235 4f9e
Reposted fromcalifornia-love california-love viaunhappys unhappys
laj
8334 ec73 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaakrew akrew
laj
7807 d6b6
Reposted frompoppyseed poppyseed viaakrew akrew
laj
8300 4478 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaakrew akrew
8369 6f6b
laj
6029 b176
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaakrew akrew
1374 cb17 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaunhappys unhappys

May 31 2017

laj
8773 754a 500
fb.com
laj
4152 1d39 500
1260 5e22 500
Reposted fromsquishi squishi viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl