Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

laj
Reposted fromFlau Flau viadarksideofthemoon darksideofthemoon
laj
5781 7385 500
Reposted fromUbik Ubik viasstefania sstefania
laj


Porn Zeppelin T-Shirt
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
5996 5a5e

Home-coming my ass

Reposted frommyry myry viadarksideofthemoon darksideofthemoon
laj
9189 27cc
Reposted fromkarahippie karahippie viasmorzando smorzando
laj
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viaathlin athlin
6208 2edd
Reposted fromjohnkeats johnkeats
laj
3260 9e5a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaweddings weddings
laj
0096 9a82
Reposted from1911 1911 viaxal xal
laj
7950 8453
Reposted fromgruetze gruetze via8agienny 8agienny
laj
5469 9f82 500
Reposted fromlyken lyken viapikkumyy pikkumyy
laj

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym. Ale od czasu do czasu bywasz prawdziwą pizdą.

— Kill Bill
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
laj
Założenie zupy było jednym z przełomowych wydarzeń w moim życiu.
— irmelin
Reposted fromirmelin irmelin viapikkumyy pikkumyy
laj

Jesteśmy psychicznie przetrąceni i myślę, że długo potrwa, nim zaczniemy żyć normalnie.

— R. Kapuściński
Reposted fromjobi jobi viapikkumyy pikkumyy
9986 6106
Reposted frompussyporn pussyporn vialetshavesex letshavesex
laj
Reposted fromtowo85 towo85 viaHypothermia Hypothermia
laj
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl