Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2017

laj
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
laj
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.
4504 a3aa
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakomplikacja komplikacja
laj
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
laj
1556 c808
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viachmielarska chmielarska
laj
indie couple | tumblr
Reposted fromweightless weightless viaoutoflove outoflove
laj
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
laj
4513 1982
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaathlin athlin
1419 2448
Reposted fromGirlyNinja GirlyNinja viaathlin athlin
laj
Żyj i daj żyć innym
Reposted fromsewinglover sewinglover

February 17 2017

laj
8748 a83b
Reposted fromEkran Ekran viaqbshtall qbshtall
laj
Reposted fromillidan illidan viaimposter imposter
laj
6061 4821
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaimposter imposter
laj
6135 4018
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaynis aynis
laj
Reposted fromfapfapfap fapfapfap viaaynis aynis
laj
7837 f35c
Reposted fromcaraseen caraseen viadiedrunk diedrunk
laj
Jeśli kogoś kochasz nie musisz być dla niego miły cały czas.
— Girls
Reposted fromresort resort viadiedrunk diedrunk
laj
1444 90f9 500
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viadiedrunk diedrunk
laj
Powinnam wyłączyć telefon, usunąć facebooka i gdzieś wyjechać. I tam, w spokoju,  zastanowić się, na czym tak naprawdę mi zależy.
Reposted fromkatkad katkad viadiedrunk diedrunk
laj
9766 528a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viadiedrunk diedrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl