Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

laj
7778 7723 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
laj
Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik
laj
8628 0a6d 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viasucznik sucznik
laj
8669 4759 500
.
Reposted fromhighringo highringo viasucznik sucznik
laj
8660 644f
Reposted frompunisher punisher viasucznik sucznik
laj
6443 acf0 500
Reposted frommaslmaslmasl maslmaslmasl viasucznik sucznik
laj
Reposted fromfapfapfap fapfapfap viaZircon Zircon
laj
laj
8742 c61d 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viaZircon Zircon
laj
nie widzę przeszkód, brat, nie widzę przeszkód, wielu złapało schizę stoją już dawno w miejscu z deszczu pod rynnę, z koksu w mefedron, nieważne co później, ważne że kopie ścierwo
— koral hjt rwp
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
laj
8891 5d3f
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaawaken awaken
laj
Serce jej popękało nocą na autostradzie. Kiedyś śmiała się częściej, dziś uśmiecha się rzadziej...
— Koniec Świata - Serce w Paryżu
Reposted frompsychodelik psychodelik viaawaken awaken
laj
laj
9619 5064
Reposted fromdusix dusix vialeksandra leksandra
laj
9196 500a 500
Reposted fromtgs tgs viadarksideofthemoon darksideofthemoon
laj
8922 a074
Reposted from777727772 777727772 vialeksandra leksandra
laj
Reposted fromFlau Flau vialte lte
laj
"Kobiety dzielą się na dwa typy:
- te ktorym oddajesz wszystko - te ktore biora wszystko W obu przypadkach zostajesz z niczym"
— ja
Reposted fromnoheartgeneration noheartgeneration viacytaty cytaty

January 15 2018

laj
5589 acab
Reposted fromolaosa olaosa viastrzepy strzepy
laj
7742 6eb6 500
Reposted from777727772 777727772 viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl