Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

laj
Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich.
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromkrn krn viaxannabelle xannabelle
laj
9800 c639 500
  • "I like how sleeping next to someone means more than sex sometimes, the body's way of saying 'I trust you to be by my side at my most vulnerable time,' you have no defenses when you are asleep, you tell no lies" -Eric Shaw
Reposted fromPoranny Poranny viainmybetterworld inmybetterworld
laj
1014 f3da 500

Deppendeutsch für BLÖD-Leser
laj
2257 f9f1
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaverdantforce verdantforce
laj
5514 a230
laj
laj
laj
“ Szukam mężczyzny o szerokich horyzontach i niepospolitym wnętrzu, który nie przesypia życia ani nie topi go w nałogach, który chce to dzielić i mnożyć z niebanalną kobietą, dojrzałą jak wrześniowe jabłko. Chcę spotkać tego, który wypatruje za mną oczy i nasłuchuje, czy nie zabrzmią moje kroki w ciemności. Będącego w drodze, afirmującego życie, przy którym nie trzeba udawać mniejszej i głupszej, żeby go nie urazić. ”
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa via4777727772 4777727772
laj
I forgive you. Not for you, but for me. I forgive you because hate is just another way of holding on, and you don’t belong here anymore.
laj
9649 6194
Reposted fromkarahippie karahippie viastarryeyed starryeyed
laj
Reposted frommesoup mesoup viaSanthe Santhe
laj
laj
laj
wenn hier irgendjemand mitliest, der CDU gewählt hat: WHAT THE FUCK DU ELENDER VOLLIDIOT?!
Fefe
Reposted frompaket paket viaKryptonite Kryptonite
laj
1893 22eb
laj
1802 0069
Reposted fromRecklessKid RecklessKid via4777727772 4777727772
laj
0895 332d 500
Reposted fromtgs tgs viackisback ckisback
laj
5784 49e6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viackisback ckisback
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl