Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2017

laj
Reposted fromgruetze gruetze viatentacleguy tentacleguy
laj
Reposted fromgruetze gruetze viatentacleguy tentacleguy
laj
8556 c342
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajakubzulczyk jakubzulczyk
laj
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja viajakubzulczyk jakubzulczyk
laj
1646 9219 500
Reposted fromtempak tempak viajakubzulczyk jakubzulczyk
laj
Każda zupa kiedyś się kończy.
Ile się zmieniło od pierwszego reposta?
— "chce ułożyć sobie życie" nadal aktualne
Reposted fromrawwwr rawwwr viajakubzulczyk jakubzulczyk
laj
6235 fbc0
Reposted fromveryme veryme viajakubzulczyk jakubzulczyk
laj
Chcę się z tobą kochać, mała. Jesteś ładna. Masz śliczne usta. Drobny, lekko zadarty nos. Pięknie smukłe ciało. Nie chude i wygłodzone. Smukłe, gładkie, białe. Chcę cię zaczarować. Kochać się z tobą tak, jakbym miał cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę cię mieć, chcę, żebyś miała mnie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś zlitował nas w jeden stop. Coś, czego nigdy nie doświadczą układający rankingi faceciki, bezustannie buszujący w uczelniano-klubowych sklepach z laskami, układającymi takie same, tylko rzadziej obwieszczane światu listy przebojów. Ktoś, coś, ta potężna siła, która każe układać się cegłom w katedry i ludziom w korowody. Jedność. To o to chodzi. Całuję ją dalej. Zatracam się w tym. Etanol zawęża mi pole widzenia ta, że gdy otwieram oczy, to wszystko wygląda, jak obserwowane w małym okienku cyfrowego aparatu wejście duszy do nieba. Tyle pryska od niej złota, setki ścieżek trylionkaratowej kokainy.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry wideo są o miłości
laj
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromiloveyou iloveyou
laj
Zawsze dobrze jest dowiedzieć się, że jednak możemy żyć bez osoby, bez której, jak nam się wydaje, żyć nie umiemy.
— Charles Bukowski
Reposted fromiloveyou iloveyou

May 07 2017

May 06 2017

4105 3837 500

sailorv:

Ambrose, from the Agent Provocateur sale a few months ago

Reposted fromamatore amatore
laj
laj
Reposted fromgruetze gruetze viastriker striker
1931 ec20

After all these years…

Reposted frommyry myry viastriker striker
laj
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viaoll oll
laj
Reposted fromKara1969 Kara1969 viaoll oll
laj
Bloedhgarm, der Wolfkatzenelf (Eragon)
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viaoll oll
laj
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl