Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

laj
8748 a83b
Reposted fromEkran Ekran viaqbshtall qbshtall
laj
Reposted fromillidan illidan viaimposter imposter
laj
6061 4821
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaimposter imposter
laj
6135 4018
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaynis aynis
laj
Reposted fromfapfapfap fapfapfap viaaynis aynis
laj
7837 f35c
Reposted fromcaraseen caraseen viadiedrunk diedrunk
laj
Jeśli kogoś kochasz nie musisz być dla niego miły cały czas.
— Girls
Reposted fromresort resort viadiedrunk diedrunk
laj
1444 90f9 500
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viadiedrunk diedrunk
laj
Powinnam wyłączyć telefon, usunąć facebooka i gdzieś wyjechać. I tam, w spokoju,  zastanowić się, na czym tak naprawdę mi zależy.
Reposted fromkatkad katkad viadiedrunk diedrunk
laj
9766 528a 500
Reposted frommslexi mslexi viadiedrunk diedrunk
laj
– Miłość nie ma nic wspólnego z zazdrością i z obawą, że coś stracisz. Kocham Cię, ale jeśli zechcesz odejść, ponieważ nie możesz zapomnieć o innej kobiecie – to dobrze. To będzie prawdą. Ponieważ gdybyś został – byłoby to kłamstwem. Jeśli odejdziesz to będzie znaczyło, że nie pasujemy do siebie i dobrze, że odszedłeś. Bo gdybyś został, to zajmowałbyś miejsce kogoś, kto do mnie pasuje. Ten, kto do mnie pasuje nie odejdzie. Więc nie ma się o co martwić.
– Jakoś dziwnie mnie kochasz. Nie przywiązałaś się do mnie?
– Miłość nie ma nic wspólnego z przywiązaniem. Przywiązanie i zazdrość oznacza brak miłości do siebie. Oznacza, że uważasz siebie za gorszego od kogoś,. Oznacza strach, że takiego, jaki jesteś nikt nie pokocha. Nie porównuj się z innymi, bo jesteś nieporównywalny. Ty jesteś Ty. Masz swoje życie, dar, który otrzymałeś na wyłączność. Szkoda czasu na porównania. 
— .
Reposted fromtomowa tomowa viaaynis aynis
laj
6294 cdfa
Reposted fromgabrynia gabrynia viadiedrunk diedrunk
laj
7410 d944
Reposted frommeem meem viaaynis aynis
laj
9340 e1a8 500
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viaaynis aynis
laj
0478 d0dd
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaaynis aynis
laj
0212 ecd4
Reposted frommslexi mslexi viaweheartit weheartit
laj
1704 b5bb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viala-lu la-lu

February 16 2017

laj
8000 9089 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaMissySleepy MissySleepy
laj
9593 fd43
Reposted fromUbivec75 Ubivec75 viaMissySleepy MissySleepy
laj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl